Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Tillbaka till översikten
Handhygienprodukter – industri

Medarbetare inom industrien: bilverkstäder, borrplattformar, byggerier, spedition, tillverkningsföretag inom järn- och metallindustrin, kemiska industrin och grafiska industrin, textil och emballage o.s.v., har händer som dagligen utsätts för olika belastande faktorer.

Mekaniskt slitage, smuts, damm, olja, fett, vatten, kemikalier, rengöringsmedel, temperaturer, väder och vind m.m. hör till dessa belastande faktorer. Dessa kan leda till hudproblem som hudirritation, eksem eller värre hudsjukdomar. Som medarbetare kan följderna bli nedsatt arbetsförmåga, frånvaro på grund av sjukdom, behandling m.m.

Nedan kan du se vilka fördelar en komplett handhygienlösning för industrin ger dig samt vilka produkter vi rekommenderar.

 

Ladda ner säkerhetsdatabladen

 

HANDFASTA FÖRDELAR
  • Minskad risk för arbetsrelaterade hudproblem
  • Mindre sjukfrånvaro på grund av hudsjukdomar
  • Ökad produktivitet tack vare färre sjukdagar och hudproblem
  • Ökad omsättning på grund av förbättrad produktivitet och sänkta kostnader för sjukfrånvaro
  • Fokus på medarbetartrivsel
  • Glada och nöjda medarbetare som arbetar aktivt för att bevara en god handhygienen god håndhygiejne
  • Positiv kritik från nöjda medarbetare och samarbetspartnerssamarbejdspartnere
Ladda ner material

Så köper du våra produkter

Vill du köpa och prova några av våra produkter kan du alltid kontakta oss på detta telefonnummer


+45 64 71 21 12

Gå till kontaktsidan

Beställ material