Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Säkerhetsdatablad

Det finns idag krav från myndigheterna om att producenterna av varor som betecknas som riskfyllda t.ex. handdesinfektion, ska kunna ge användaren dokumentation om produktens innehåll samt de förhållningsregler man måste följa när det gäller denna produkt. Denna dokumentation är det som kallas "säkerhetsdatablad". Det krävs inte säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter och hygienprodukter, men vi har ändå valt att göra denna typ av dokumentation för alla våra hygienprodukter. Till gagn för användaren.

Våra säkerhetsdatablad uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning och bildar underlag för framtagningen av etiketterna för färdiga produkter. På denna sida kan du enkelt hitta och hämta de senaste säkerhetsdatabladen som kan vara av intresse för dig.

Klicka på det/de datablad som du vill ha för att öppna och ladda ner/skriva ut en PDF-fil. Du hittar produktens artikelnummer och
ändringsdatum inom parentes efter titeln.

Så köper du våra produkter

Vill du köpa och prova några av våra produkter kan du alltid kontakta oss på detta telefonnummer


+45 64 71 21 12

Gå till kontaktsidan